Tilbud på test af netværkssikkerhed

Motivas ApS har i samarbejde med ”certificeret ethical hacker” udarbejdet et koncept, der skal styrke virksomheders modstandskraft overfor hackerangreb.

Tilbuddet vil sætte virksomheden i stand til på taktisk niveau at får overblik over deres netværks svagheder og træffe modforanstaltninger mod hackerangreb.

Produktet kan struktureres således, at virksomheden er klar til kravene i ”EU’s persondataforordning, Artikel 14” – ”Privacy By Design”.

Produkterne er:

Produkt nr. 1, Portscanning 

Her afdækkes- og dokumenteres, hvilke netværksporte, der er åbne for transmission af data mellem lokalnetværket og internettet.

Produkt nr. 2, Portscanning med trusselscenarier

Produktet indeholder produkt nr. 1. Ud over dokumentationen beskrevet ovenfor i produkt nr. 1, afdækkes svagheder i netværket og modstandsdygtighed overfor uønsket indtrængen på netværket. Der udarbejdes rapport med anbefalinger til sikring af netværket, herunder rutiner og evt. svagheder ved udstyr samt pris på udskiftning af udstyr, der medfører sårbarhed på netværket.

Efter denne gennemgang kan der aftales en pris på hvordan virksomheden kan anvende rapporten i forhold til funktionen ”DPO”, idet det beskrives, hvordan der kan laves rutiner i IT – strukturen, så softwaren sørger for at imødekomme kravene i ”EU’s persondataforordning, Artikel 14” – ”Privacy By Design”.

Produkt nr. 3, Hacking af netværket med trusselscenarier Produktet indeholder produkt nr. 2, og er væsentlig mere omfattende.

Her undersøges ud over ovennævnte i produkt nr. 2, om det er muligt for hackere gennem hacking af netværket med passwordangreb, DDoS angreb, ”simpel social engineering” at skaffe sig adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger.

Der udarbejdes en rapport, der kan danne grundlag for funktionen ”DPO”, idet det beskrives, hvordan der kan laves rutiner i IT – strukturen, så softwaren sørger for at imødekomme kravene i ”EU’s persondataforordning, Artikel 14” – ”Privacy By Design”.

Kontakt os uforpligtende for en gratis indledende samtale.

Skriv her og tryk 'Enter' for at søge