e-Boks firmaløsning

MOTIVAS er forhandler af e-Boks via Nets, og tilbyder firmatilpasset løsninger (E-post, print eller e-mail) til håndtering af sikker post via e-Boks.

Der kan være mange grunde til at vælge en sikker løsning til udsendelse af e-post via e-Boks/Digital Post. Fordelen er, at der er fuldstændig kontrol med levering af e-posten, og den havner altid i den rigtige postkasse, som er uafhængig af en privat e-mailudbyder. Borgeren og virksomheden kan dermed bruge e-boks-indbakken, som elektronisk arkiv for modtagne e-poster.

Til private personer sendes e-poster ved brug af personens CPR.nr., og til virksomheder via CVR.nr eller virksomhedens P-numre. Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en eller flere produktionsenheder (P-enhed). Et P-nummer vil altid være tilknyttet et CVR -nummer.

Lige nu er det e-Boks, som har vundet retten til at distribuere elektronisk post fra det offentlige (Digital Post) til borgere og virksomheder. e-Boks er et aktieselskab, der er ejet ligeligt af Nets A/S og Post Danmark A/S.

Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra fx kommunen, sygehuset eller SKAT. Det kan være patientindkaldelser, besked om plads til dit barn i en daginstitution, synsindkaldelse eller personlige skattesager.

e-Boks til private virksomheder

Private virksomheder, som forsikringsselskaber, banker eller mindre virksomheder, kan også sende digital post til deres kunder. Her kan det være fx opgørelser eller kontoudtog. Forskellen fra traditionel papirpost og en e-mail er, at Digital Post skal modtages og læses på en sikker hjemmeside på internettet. De sikre hjemmesider, hvor du kan læse Digital Post fra det offentlige, er borger.dk, virk.dk eller e-Boks.dk. Den digitale post sendes krypteret. Det betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller e-mails.

Folketinget vedtog i juni 2012 lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for alle borgere og virksomheder i Danmark at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til digital post var for virksomhederne den 1. november 2013, og for borgerne blev datoen for overgangen den 1. november 2014.

IT-firmaet KMD, lancerede e-Boks i 2001, og er overtaget af Post Danmark og Nets, der hver ejer halvdelen af aktierne (det er dog stadig KMD, der styrer systemet). e-Boks er en succes, idet der nu er over fire millioner brugere af systemet.

Systemet fra det offentlige er døbt Digital Post og tæt integreret med e-Boks. Borgerne kan hente deres elektronisk post på både borger.dk og via e-Boks, og det samme gælder virksomhederne, men her drejer det sig om Virk.dk.

MOTIVAS er også rådgivning, installation og servicering af adgangskontrolanlæg, alarmer og TV-overvågning.

Bliv ringet op!

Udfyld formularen og bliv ringet op omkring vores e-boks firmaløsning.

e-boks løsning til firmaer

Kim Hannibal
Partner

  Transportbuen 5A
 4700, Næstved

2392 8545
kim@motivas.dk

SKAL VI HJÆLPE DIG?

Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig inden for 24 timer.

Læs også mere om minimér butikssvind.

Skriv her og tryk 'Enter' for at søge