Hurtig Levering
Hurtig Levering
Gode priser
Gode priser
DK/UK Support
Support
Testet i DK
Testet i DK
Testet i DK
Gratis Fragt v. > 1000,-

Betjening af Motivas alarmpanel via Smart Life

Der er 4 faner til betjening.

”Kontrolpanel”.

Herfra betjenes funktionerne: SOS, Deaktiver, Aktiver og Forbliv aktiveret.

 

”Forbliv aktiveret” tænder for alle skal-sensorer, men ikke for sensorer inden i huset. Man kan altså bevæge sig rundt i huset, uden at bevægelse aktiverer alarmen.

”Indstillinger”.
Herfra betjenes funktionerne: Tidsplan, Kodeord indstilling, Indsæt telefonnumre, Gendan standardindstillinger, Lyd, Alarmtid, Sirenelydstyrke.
Under tidsplan kan 3 tidsskemaer opsætter for automatisk aktivering/deaktivering af alarmen.

”Tilbehør”,
Herfra tilføjes tilbehør (sensorer og fjernbetjeninger). Sensorer kan indstilles til at opføre sig på forskellige måder.
Tryk på zonen for at indstille Zonetyper:

Alarmen har op til 24 trådløse zoner (sensorer), og hver zone kan bruges med 5 typer forsvarszone:
“Normal” zone: Alarm fungerer kun ved tilkobling. Hvis alarmen ikke er tilkoblet vil zonen heller ikke være aktiv.
“Forbliv aktiv” zone: Når alarmen er tilkoblet trykkes “S” -tasten ind på fjernbetjeningen. Dette medfører at detektorerne under ophold i zonen vil ikke alarmere, selvom de bliver udløst.

Som eksempel installerede en bruger en dørkontakt i zone 1 (Zone 1 blev indstillet til Normal Zone), en PIR-detektor i zone 2 (Zone 2 blev indstillet til “forbliv tilkoblet”, brugeren trykker på “S” -tasten på fjernbetjeningen og derefter er alarmen armeret. Når brugeren går rundt i hjemmet vil PIR-detektor registrerer menneskets bevægelse, og sender signal til alarmen, men det medfører ikke udløsning af en alarm. Hvis brugeren derimod åbner døren i zone 1 (Normal forsvarszone), vil alarmen blive udløst med det samme.

“Smart” Zone: Alarmen udløses ikke, hvis detektorerne i Smart Zone kun bliver aktiveret en gang, men hvis de bliver aktiveret igen inden for 30 sekunder efter første aktivitet vil alarmen gå.

“Nød”-zone: Detektorer i denne zone vil udløse alarmen uanset om den er tilkoblet eller frakoblet. Nødzone bruges normalt til røgdetektorer, gasdetektorer og nødknap osv.

“Lukket” zone: Uanset om alarmen er til eller frakoblet vil detektorer i “Luk zone” ikke advare, selv når den udløses.

”Optage”
Denne fane viser loggen for hvad der er sket i alarmen.

Såfremt der er yderligere spørgsmål, kan der rettes henvendelse til vores support (kontakt@motivas.dk)