77 % af indbrudstyvene er danske statsborgere!

Der er mange forestillinger og myter om menneskene bag de mange indbrud i Danmark, men fakta er en mangelvare. I et nyligt svar til Folketingets retsudvalg løftede Rigspolitiet dog lidt af sløret.

I svaret redegjorde Rigspolitiet for nationaliteten af de 2.239 personer, der i de første tre kvartaler af 2016 blev sigtet for indbrud. Svaret gør hurtigt op med en af de udbredte myter om indbrudstyve, nemlig den at de fleste indbrudstyve er udlændinge. Rigspolitiets tal viser nemlig, at hele 77 procent af de sigtede er danske statsborgere. De resterende 23 procent udgør i alt 507 personer, hvoraf 11 er statsløse, 10 er fra “øvrige” lande (det forklares ikke nærmere, hvad denne kategori dækker) og tre er af ukendt oprindelse.

De øvrige 483 personer fordeler sig på 54 nationaliteter, og selvom det er et beskedent materiale, viser der sig tendenser. Kun fra 12 af de 54 lande er der mere end 10 sigtede. Størstedelen af de lande befinder sig i Østeuropa eller Mellemøsten med Rumænien som klar topscorer – hele 112 sigtede kom herfra. Dermed synes myten om, at kriminelle elementer fra EU’s nyere medlemslande bliver inspireret af de åbne grænser at være bekræftet, men så simpelt er det ikke. Kun tre af de 12 nationaliteter, der topper listen, er nemlig medlemmer af EU – Rumænien, Litauen og Polen.

Blandt vores nærmeste broderfolk er seks svenskere, fem nordmænd og fire grønlændere sigtet. Kun en enkelt færing er sigtet, mens der hverken er finner eller islændinge at finde på listen. Til gengæld er folk fra varmere himmelstrøg tilsyneladende ikke bange for at tage på langtur for at begå indbrud. Somalia, Marokko, Afghanistan og sågar Chile er nemlig repræsenteret med tilsammen 77 sigtede personer.

Tallene viser, at selvom danskerne sagtens selv kan holde indbrudstallene høje, er vi også et så yndet indbrudsmål, at tyvene gerne kommer langvejs fra for at forsøge sig mod vores hjem og virksomheder. Dog må det bemærkes, at de sigtede personer repræsenterer under 10 procent af indbrudssagerne i en tilsvarende periode. Dermed er tallene ikke nødvendigvis repræsentative for de indbrudstyve, der aldrig bliver sigtet.

Kilde: Avisen Security User

Skriv her og tryk 'Enter' for at søge